Slide background
Slide background

De Omgeving

De Leijepoel is onderdeel van de Witte en de Swarte Brekken en ligt midden in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) van Nederland. Daarnaast is het een Natura 2000 gebied en valt het ook nog eens onder de Europese Vogel Richtlijn. Bijzonder is de grote vogelrijkdom van het gebied. Door de ligging op de grens van water en land en de aanwezige broekbosjes kan menig vogelliefhebber zijn of haar hart ophalen.

Bijzondere gast is toch wel de Roerdomp die hier regelmatig tot broeden komt maar ook de Bruine Kiekendief is een imposante zomerbewoner van het gebied. In de winter is de Leijepoel een rustgebied voor watervogels. Met name de Smient en de Kuifeend zijn dan in grote getale aanwezig. De polders worden dan bevolkt door de kleine Rietgans en de Brandgans.

De visstand van de Leijepoel is divers. Naast brasem en blij ook veel grote rietvoorns, snoek, karper en paling.